Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,
  • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen,
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Het Vlaams gewest maakt gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op, provincies maken provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen op en gemeenten maken gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op. 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

In Geraardsbergen is volgend gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van kracht: